Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE
Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE

Gjutna prototyper

En av kärnkompetenserna på Unnaryd Modell är att leverera kompletta, verifierade prototyper gjutna i aluminium eller järn. Vi är delaktiga redan vid uppstart av många projekt och har egen kapacitet inom hela tillverkningskedjan. Därigenom kan vi kontrollera kvalitet, ledtid och ständiga förbättringar i tillverkningen. Vi har resurser och kompetens att hantera mycket komplexa geometrier och levererar idag komponenter av yttersta svårighetsgrad till fordonsindustrin.

Vid prototypframtagning utgår vi oftast från 3D-underlag som vår kund levererar. Vi kan ta emot filer i flera olika format, de vanligaste är STEP eller IGES. Därefter tar våra konstruktörer fram tillverkningsunderlag och anpassar vid behov 3D för produktion. Arbetet sker alltid i nära samarbete med kunden och vi föreslår gärna förbättringar i konstruktion och underlag.

Beroende på geometri och tillverkningsvolym fräser vi gjutmodell och kärnlådor alternativt använder 3D-printing för att ta fram delarna till gjutformen. Därefter gjuts prototypen i vald aluminium-, gråjärn- eller segjärnslegering. Vi bearbetar gjutgodset i våra 5-axliga fräsmaskiner och verifierar att alla dimensioner är inom tolerans. Ofta testar vi tätheten på gjutgodset innan leverans. Vi har även en tvättutrustning för att kunna möta renhetskrav, t.ex. på transmissionsdetaljer.

I vårt gjuteri har vi fyra smältugnar för aluminium i storlekar från 100 kg till 300 kg. Vi har två induktionsugnar för järn på 500 kg. Gjutvikt på godset varierar vanligtvis från några gram till ca 80 kg. Men vi har erfarenhet av gods på upp till 250 kg.

Vi vet hur viktigt det är med rätt kvalitet. Oavsett om produkten ska utvärderas i labb eller användas i fält hos en slutkund måste alla parametrar stämma. För att verifiera gjutgodskvaliteten säkerställer vi legeringens kemiska sammansättning i samband med varje gjutning genom spektrometeranalys och för järn även med termisk analys. En kontroll av hårdheten och analys av mikrostrukturen i mikroskop verifierar rätt behandling av smältan. För aluminium har vi tillgång till röntgen där vi kan upptäcka eventuell porositet och andra gjutgodsdefekter. Självklart kan godset även värmebehandlas. Vilken legering och värmebehandling som används beror på godsets geometri och vilka hållfasthetskrav som finns, konsultera oss gärna vilken behandling vi rekommenderar.

Vi har stor kapacitet och erfarenhet av prototyptillverkning. Vi är måna om att underlätta så mycket som möjligt för slutkunden och levererar därför kompletta lösningar, ofta med monterade komponenter som ingår i helheten. Hur kan vi hjälpa dig?

Unnaryd Modell