Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE
Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE

Milstolpar

1978Lars-Ingvar Larsson grundar ”HB Modellsnickaren“ i ett nybyggt garage i Unnaryd
1983Företaget flyttar till nya lokaler på Österlånggatan och byter namn till ”Unnaryds Modellsnickeri AB“. På denna adress finns vi fortfarande, men den ursprungliga fabriksytan är utbyggd sju gånger.
1988Den första CNC-maskinen installeras. Detta inleder ett teknikskifte som gör att den
traditionella modellsnickaren ersätts av maskinoperatörer och fräsmaskiner.
1991Företagets första konstruktör anställs, nu blir vi egenförsörjande på program till maskinerna.
2004Namnbyte till ”Unnaryd Modell AB“ för att tydliggöra inriktningen; modelltillverkning med CNC-maskiner.
2006Bearbetningsavdelning startas.
2009Prototypgjuteriet ”UMAB Casting AB“ grundas i nybyggda lokaler på Hyltevägen i Unnaryd.
Nu har vi hela tillverkningskedjan för gjutna aluminiumprodukter i egen regi.
2011Generationsskifte: Lars-Ingvar pensioneras och sönerna Daniel, Martin och Stefan driver gemensamt företaget vidare.
2013UMAB Casting fusioneras in i Unnaryd Modell.
2015Ny produktionslinje i gjuteriet tas i drift och gjutning av järn påbörjas.

Framtid Det finns mycket kvar att göra…

Unnaryd Modell