Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE
Acorn Studio
KNOWLEDGE MAKING DIFFERENCE

Produktion

Med vår omfattande kapacitet inom gjutning och gjutgodsbearbetning kan vi hantera detaljer i serieproduktion. Vi möter kundernas behov av hög kvalitet och kort ledtid för artiklar i låg årsvolym. Det kan vara till specialfordon, industri- eller marinapplikationer, förserievolymer eller reservdelar. Normal seriestorlek för oss är 20-100 detaljer per år men beroende på komplexitet och geometri kan vi i många fall vara konkurrenskraftiga upp till 500 detaljer per år.

Vid produktionsartiklar utgår vi oftast från 3D-underlag som vår kund levererar. Ibland har vi tillverkat prototyperna till produkten och då har vi möjlighet att använda prototypverktyg för att komma igång snabbt. Våra konstruktörer tar fram underlag för produktionsmodeller och vi planerar kvalitetssäkringen. Vi gjuter ämnen i vald aluminium- eller järnkvalitet och bearbetar i våra 5-axliga fräsmaskiner.

Vi vet hur viktigt det är med rätt kvalitet. Oavsett om produkten ska utvärderas i labb eller användas i fält hos en slutkund måste alla parametrar stämma. Vårt ledningssystem är därför kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi arbetar med PPAP och dokumenterar kvalitetssäkringsarbetet noga. Det kan t.ex. handla om metallanalyser, mätning i koordinatmätmaskin, 3D-scanning av geometrier, täthetsprovning och tvättning för att möta renhetskrav.

Unnaryd Modell