Drönarbild över Unnaryd

Miljö & Hållbarhet

Vi har ett starkt miljö- och hållbarhetsengagemang. Kommer man till Unnaryd så förstår man varför! Det är centralt för oss och har sedan länge funnits med som ett viktigt argument i vår beslutsprocess. Vi arbetar i fyra övergripande områden:

Miljö

 • Resurseffektivitet genom optimerad materialförbrukning
 • Intern återvinning av sand och metall
 • Minimera mängden restprodukter och utsläpp från verksamheten
 • Effektiv energiförbrukning från förnyelsebara energikällor
 • Produktkritik som hjälper kunden att utveckla hållbarhet – t.ex. användning av sekundär-legeringar
 • Stora investeringar i solceller

Ekonomi

 • Lönsamhet och stabila kassaflöden är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling
 • Låg skuldsättning och goda relationer med finansiärer skapar handlings-utrymme och trygghet
 • Ekonomistyrning med extern revision i alla bolag
 • Vi äger våra fabriker

Socialt ansvar

 • Etiska riktlinjer säkerställer att vi och våra leverantörer uppfyller internationella konventioner och lokal lagstiftning
 • Vi är positiva till våra medarbetares engagemang i lokala föreningar och sponsrar gärna dessa
 • Samarbete med skolor för långsiktig kompetensförsörjning, erbjuder praktikplatser

Personal och ledning

 • Kompetens-utveckling för medarbetare
 • En jämställd och inkluderande arbetsplats
 • Rutiner och riktlinjer som skapar trygghet och engagemang
 • Stöd i arbetet och balans mellan arbete och privatliv

Läs mer om vårt företag, våra tjänster och vad vi kan erbjuda med hjälp av snabblänkarna nedan

Infraröda strålar över gjutet järn prototyp av Unnaryd Modell

Fast track production
Läs mer >>

Person som arbetar i gjuteriet

Prototyper i aluminium & järn
Läs mer >>

Medarbetare tittar in i CNC-maskin

Specialserie
Läs mer >>

Medarbetare Unnaryd Modell inspekterar modell

Kvalitet & validering
Läs mer >>

Drönarbild över Unnaryd

Miljö & hållbarhet
Läs mer >>

T-shirt Unnaryd Modell promenerar i skogen

Certifikat
Läs mer >>

Prototyp Unnaryd Modell på vatten

Om företaget
Läs mer >>

Glada medarbetare på Unnaryd Modell

Karriär
Kommer snart…