Prototyp Unnaryd Modell på vatten

Knowledge Making Difference

Vårt arbetssätt för att nå vår vision är att alltid leva efter vårt löfte: ’Knowledge Making Difference’. Det innebär för oss att vi ständigt vågar utmana oss själva och vi strävar hela tiden efter att lära oss mer. Vi delar med oss av vår kunskap och engagerar oss för varandra, för våra kunder och för en hållbar tillverkning. En ödmjuk inställning hjälper oss att tillsammans lösa våra utmaningar. Vi har kunskap om den senaste tekniken och är nyfikna på att testa den för att förbättra våra processer, vår kvalitet eller minska vår miljöpåverkan.

Affärsidé

Unnaryd Modell är en utvecklingspartner med hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar. Vi är en helhetsleverantör av prototyper och lågvolymproduktion. Affärsfokus är mot fordonsindustrin och krävande applikationer inom andra områden.

Vision - Europas främsta prototyptillverkare

Vårt sikte är att bli Europas främsta prototyptillverkare. Vad innebär det för oss?

  • Vi är ett av företagen som blir tillfrågade och får de viktigaste jobben även internationellt
  • Vi kan tillverka och verifiera komplexa komponenter i varierande antal
  • Vi är en utvecklingspartner och bidrar med vår kunskap om tillverkning och produktegenskaper inklusive validering
  • Vi har långsiktig hållbarhet både miljömässigt i vår tillverkningskedja och i våra affärer

Affärsområden

Person som arbetar i gjuteriet

Fast track production
Läs mer >>

Person som sågar av metall

Prototyper i aluminium & järn
Läs mer >>

Medarbetare tittar in i CNC-maskin

Specialserie
Läs mer >>

Kvalitet & miljö

Medarbetare Unnaryd Modell inspekterar modell

Kvalitet & validering
Läs mer >>

Drönarbild över Unnaryd

Miljö & hållbarhet
Läs mer >>

T-shirt Unnaryd Modell promenerar i skogen

Certifikat
Läs mer >>

Referenser