Bearbetning

På företaget har vi totalt elva bearbetningsmaskiner varav sex är robotiserade. Vi som bemannar och bearbetar gjutgodset gör allt från att ställer in maskin med verktyg och fixturer till att göra spån och se till att tuffa toleranser kan uppnås.

Ansvarig: Daniel Johansson

Vilka är de viktigaste egenskaperna för att trivas och göra ett bra jobb på din avdelning?
Kvalitetskänsla, ansvarstagande och samarbetsförmåga

Här berättar vi mer om det arbete som bedrivs på vårt företags olika avdelningar

Fler avdelningar inom kort…
(Stay Tuned)