Morgan Hellström

Morgans arbetar som mättekniker och är en värdefull medarbetare på Unnaryd Modell sedan 2018. I sin roll som mättekniker ansvarar Morgan för att genomföra noggranna mätningar och analyser för att säkerställa att produkterna uppfyller höga kvalitetsstandarder. Han spelar en viktig roll i att ge konstruktiv feedback och information till produktionsteamet för att förbättra produktionsprocessen.

Passion för träning och läsning visar strävan efter personlig utveckling och välbefinnande.

Vad har du för roll på Unnaryd Modell och hur länge har du arbetat här?
Mättekniker. Har arbetat här sen 2018.

Vad har du för hobby utanför arbetet?
Trädgård, träning och att läsa.

Vad är den viktigaste uppgiften på din avdelning?
Kunna ge så bra och konstruktiv information som möjligt för att förbättra produktionen.

Hur uppmuntrar Unnaryd Modell till personlig och professionell utveckling?
På flera sätt. Till exempel erfarenhetsutbyte mellan kollegor, avdelningar, kunder och leverantörer men även utbildningar.

Vad är en sak du alltid bär med dig till jobbet?
Kunskap och erfarenhet.

Läs flera storys