Sorin Rotar

Sorin Rotar är en erfaren produktionsledare och en värdefull tillgång för Unnaryd Modell. Hans expertis inom gjutning, formning och andra produktionsprocesser har bidragit till företagets framgång. Han har varit en oumbärlig del av Unnaryd Modell i hela 11 år. Han innehar rollen som Produktionsledare och ansvarar för att övervaka och hantera linjen. Med sin gedigna kunskap och expertis säkerställer Sorin en smidig och effektiv produktionsprocess.

Passion för fallskärmshoppning som visar mod och äventyrlighet utanför arbetsplatsen.

Vad har du för roll på Unnaryd Modell och hur länge har du arbetat här?
Jag har varit här i 11 år nu. Produktionsledare och ansvarig för linan.

Vad har du för hobby utanför arbetet?
Fiske

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna på din avdelning?
Gjutning, formning, rensning, ihopläggning

Hur ser karriärmöjligheterna ut på Unnaryd Modell?
Jag började som själv som lärling via lärlingsgymnasium. Sen har jag varit på rensning, formning, avgjutning och nu är jag produktionsledare. Så för mig har det varit många möjligheter.

Vad är något du alltid velat göra men inte haft chansen till än?
Hoppa fallskärm!

Läs flera storys