Furniture

Ny maskin!

Unnaryd Modells nya tillskott, maskinen DMG/Mori DMU 85

Ny maskin!

Idag är alla påskrifter på plats för en ny DMG/Mori DMU 85. Maskinen kommer ersätta en befintlig maskin i en robotcell och öka både vår kapacitet samt vår flexibilitet. Planerad leverans är i oktober. Den befintliga maskinen kommer istället agera som stand-alone och hjälpa oss med toppar.